Prvé rozdané knihy zo Šástra Dány

Boli sme v Prievidzi a dali sme tu Vašou milosťou do mestskej knižnice 9 kníh.Bhagavad-Gítu, Rámajanu, Šrímad Bhágavatam (1. spev, ktorý sa skladá z troch kníh), Vedecké poznanie duše, Krišna 1, Krišna 2 a Návraty. Je to veľmi dôležitý okamih, keď sa do knižnice dostávajú knihy Šrílu Prabhupádu, ale nie obyčajným spôsobom. Samozrejme je dôležité, že tam vôbec sú, ale týmto spoločným úsilím to Najvyšší Pán podporí ešte viac. O tom niet pochýb. O tom, že z tohto úsilia má prospech každý, kto sa toho účastní, sa v Bhagavad Gíte píše na vicerých miestach: „ya idam paramam guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati…“ – tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku Mne. BG18.68 a ďalšie následujúce verše 18.69 , 18.70 len dokazujú, ako drahí Šrí Krišnovi ste! Šríla Prabhupáda pred odchodom povedal, že naša sila sa ukáže v tom ako vieme spolupracovať. Príjmite prosím naše hlboké poklony. Za pár dní prinesieme nové fotografie a správy z nových miest kde zasiahla luďí Vaša milosť a milosť Šrílu Prabhupádu.