O nás

Prospech zo Šástra Dány (darovanie šástry)?

Prospech získava každý, kto sa akokoľvek zapojí. Tí, čo knihy dostanú a aj tí, čo ich rozdávajú alebo distribúciu podporujú. Keď ľudia čítajú tieto knihy, získavajú prospech.. a tí, ktorí podporujú distribúciu sa priamo účastnia kazateľskej misie Šrí Čaitanju Maháprabhua a Šríly Prabhupádu. Takáto pomoc zvýši distribúciu kníh, čo je najprospešnejšia činnosť pre celé ľudstvo.

Misia Šástra Dány

Účel Šástra Dány je umožniť komukoľvek prijať účasť v misionárskych činnostiach šírenia kníh Šríly Prabhupádu tým, že ich sponzoruje. Našim cieľom je predstaviť duchovnú a filozofickú informáciu v týchto knihách čo najväčšiemu počtu ľudí.

Ako rozdávame sponzorované knihy?

Umiestnením takto darovaných alebo sponzorovaných kníh do miest, kde budú riadne udržované a čítané ako sú napríklad:

  • knižnice
  • školy
  • čakárne
  • vládne kancelárie
  • čajovne
  • hotely a motely a pod.

Ako sa môžete zúčastniť vy?

Sponzorovaním kníh, kreatívnym nápadom pre iný zdroj príspevku, informovaním ostatných o tomto programe, atď.

Poďakovanie

Ďakujeme mnohokrát všetkým prispevateľom za podporu Šástra Dána programu.