Išvara Čandra dasa Hornodvorská 4, Čierna Voda +421 914 256 036