Rikšarája dasa Dukelských Hrdinov 36, 960 01 Zvolen +421 911 408 108