Ako sa zapojiť

Príspevky

Môžete prispievať buď jednorázovo alebo v pravidelných mesačných intervaloch. Môžete sa tiež stať správcom stojanu na knihy.

Prispievať sa dá

Bankovým prevodom

číslo účtu: IBAN SK89 1100 0000 0029 3682 0566

Do poznámky pre príjemcu prosím uveďte sastradana.