Festivaly

Tak ako sa v kresťanstve konajú každoročne duchovné sviatky – ako Veľká noc a Vianoce – tak aj my máme niekoľko takýchto sviatkov – festivalov, ktorých je počas roka hneď niekoľko. Na každom z nich sa snažíme o vytvorenie atmosféry vytvorenej programom, ktorý následujeme tak ako nám ho v jeho pôvodnej – státisíce rokov starej podobe – zanechal Jeho Božská milosť Šríla Prabhupáda.

  • Harinám – spoločné spievanie svätých mien ulicami mesta
  • Kírtan – spoločné spievanie v chráme
  • Čítanie zo starodávnych posvätných kníh
  • Abhíšek – uctievanie Šrí Krišnu rôznymi prvkami za doprovodu mantier
  • Pušpandžali – uctievanie kvetmi
  • Hostina (prasádam) – niekoľko chodov slaných a sladkých preparácií

Naše festivalové aktivity môžete sledovať na našich facebookových stránkach Goloka.

https://www.facebook.com/groups/goloka.sk