Bhakti yoga

Zmysly každej živej bytosti sú neustále aktívne, či sa už jedná o činnosti predpísané vo védach, alebo o činnosti materialistického charakteru. Zmysly majú prirodzený sklon byť činné a myseľ je strediskom všetkých zmyslov. Myseľ je v skutočnosti ich vodcom. Nie je možné udržiavať či už zmysly, alebo myseľ bez nejakej činnosti. Sami s tým máme veľa skúseností keď chceme byť na chvíľu v ústraní a mať kľud od všetkého tak aj vtedy nám naša myseľ ponúka množstvo nápadov-interakcií s rôznymi objektami našeho zmyslového vnímania a to či už na základe našich spomienok, alebo reality v ktorej sa momentálne nachádzame. Všetky naše činnosti ku ktorým nás vedie naša myseľ a naše zmysly sa dajú zhrnúť do štyroch kategórií-oblastí v ktorých sa realizujeme život za životom. Sú to :

1) dharma (náboženstvo)
2) artha (ekonomický rozvoj)
3) káma (zmyslový pôžitok)
4) mokša (oslobodenie)

Ľudí zaujíma hlavne dharma, artha, káma a mokša. Vo všetkých oblastiach však živá bytosť nie je úplne spokojná a prináša jej to život v ktorom sa raz raduje a raz trpí. Je tu však ešte jedna kategória v ktorej môže byť živá bytosť nielen činná, neobmedzene šťastná a slobodná, ale na tejto ceste je v úplnom súlade s vôľou Boha – Krišnom a časom je pripravená vstúpiť do kráľovstva Božieho a už sa tu opätovne život za životom nerodiť. Je to láskyplná, transcendentálna (mimo akýkoľvek hmotný súd) činnosť – služba Najvyššej Osobnosti Božstva – Bhakti Joga.
V tomto zmysle môžeme robiť akúkoľvek činnosť (okrem hriešnych) a zamestnať sa tak aby sme to mohli robiť s pocitom pre potešenie Šrí Krišnu a Jeho oddaných.
U nás v centre sa zamestnávame činnosťami ako sú napr. rozdávanie transcendentálnej literatúry, spievanie svätých mien, meditácia, uctievanie na oltári, varenie, upratovanie, práca v záhradke a veľa iných činností ktoré by mali mať iba jediný cieľ a to spokojnosť Najvyššieho Pána Šrí Krišnu a Jeho oddaných. To je Bhakti Joga.