Sankírtan

Doba trvania hmotného vesmíru je obmedzená a prejavuje sa v cykloch kálp. Kalpa je jeden deň Brahmy (stvoriteľ hmotného vesmíru), ktorý sa skladá z tisíc cyklov štyroch Yug čiže vekov, zvaných Satya, Treta, Dvāpara a Kali. Počas prvej yugy (Satya) boli ľudia veľmi zbožní. Každý praktizoval systém mystickej jogy určený k duchovnému porozumeniu a realizácii Boha. Keďže boli všetci neustále pohrúžení v samadhi (transcendálna meditácia o Najvyššom Pánovi) nikto sa nezaujímal o hmotný zmyslový pôžitok. V Treta-yuge si ľudia užívali zmyslových radostí bez toho aby spoznali utrpenie. Hmotné utrpenia začalo až v Dvāpara-yuge, ale nebolo príliš kruté. Skutočne kruté utrpenie začalo až s príchodom Kali-yugy – súčasného veku.
Satya-yugu, ktorá trvá 1 728 000 rokov, charakterizujú cnosť, múdrosť a náboženstvo, zatiaľ čo nevedomosť a neresť v nej prakticky neexistujú. Spôsob akým sa uctieval vtedy Najvyšší Pán bola meditácia. V Treta-yuge, ktorá trvá 1 296 000 rokov, sa začína objavovať neresť a spôsob akým bol uctievný Boh- Krišna, boli veľkolepé honosné obete. V Dvāpara-yuge, trvajúcej 864 000 rokov, ešte viac slabne cnosť a náboženstvo, zatiaľ čo neresti pribúda. Doporučeným spôsobom ospevovania Najvyššieho Pána bolo chrámové uctievanie. A konečne Kali-yuga (doba, v ktorej žijeme teraz a ktorá začala pred viac ako piatimi tisíckami rokov) so sebou nesie nadbytok svárov, nevedomosti, bezbožnosti a neresti, pričom skutočná cnosť sa už takmer vytratila. Táto yuga trvá 432 000 rokov.
V Kali-yuge pribúda neresti do tej miery, že na jej konci sa sám Najvyšší Pán zjaví v podobe avatara menom Kalki, zničí démonov, zachráni svojich oddaných a započne ďalšiu Satya- yugu. Potom začne kolobeh nanovo.
Tu sa dostávame k tomu čo je doporučeným spôsobom uctievania Najvyššieho Pána pre tento vek hádok a pokrytectva kde nič prakticky nefunguje. Jediným spôsobom, ktorý je pre nás možný je spievanie svätého mena Hare Krišna a šírenie Jeho slávy v podobe transcendentálnej literatúry. Toto je v skutočnosti pravý a jediný význam toho čo je to sankírtan. Je to spoločné ospevovanie Pána za účelom šírenia Jeho slávy a v zjavených písmach sa píše, že kto má aspoň trochu intelingencie v tomto železnom veku – tak sa k tomuto ospevovaniu pridá.