O nás

Goloka je centrum medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Krišnu, ktoré vzniklo za účelom šírenia svätého mena a predávania duchovného poznania formou distribúcie kníh a prasádam (jedlo obetované Bohu) a stretávania sa v spoločnosti oddaných. Prvé centrum bolo založené v roku 1966 v New Yorku, USA pod názvom ISKCON. Zakladateľom bol Áčaria Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivedanta Svámi Prabhupáda, ktorý osobne riadil túto spoločnosť až do jeho odchodu roku 14. novembra 1977. Na žiadosť Šrílu Prabhupádu potom ISKCON pokračoval pod hlavným vedením autorít správnej rady – Governing Body Commision (GBC). Naše centrum Goloka chce nasledovať v tradícii, ktorú Šríla Prabhupáda postupne ustanovil vo všetkých centrách na svete.

– Systematicky propagovať duchovné poznanie v spoločnosti za účelom dosiahnutia skutočnej rovnováhy, jednoty a mieru vo svete

– Propagovať vedomie Kršnu tak ako je popísané v Šrímad Bhágavatame a Bhagavad Gíte

– Zbližovať členov spoločnosti a priviesť ich bližšie ku Kršnovi, pôvodnej bytosti a tak rozvíjať medzi členmi a v spoločnosti myšlienku, že každá duša je kvalitatívnou čiastočkou Boha (Krišnu)

– Učiť a podporovať spievanie a šírenie svätého mena ( sankírtan ) tak, ako je zjavené v učení Šrí Čaitanyu Maháprabhua

– Vybudovať pre členov a pre spoločnosť sväté-pútne miesta určené k oslavám Najvyššej Osobnosti Božstva (Krišnu)

– Zblížiť členov za účelom učenia jednoduchšieho a prirodzenejšieho spôsobu žitia

– Tlačiť a distribuovať knihy, časopisy a iné písomnosti s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti

Aktivity na ktoré sa zameriavame v našom centre:

– distribúcia kníh Šrílu Prabhupádu

– distribúcia prasádam (jedlo obetované Bohu)

– organizovanie kateringov

– verejné programy

– prednášky na školách

– kurz bhakti jógy – bhakta program

– brahmačári výcvik – výcvik mníchov