Ďalšie rozdané knihy

Sme nesmierne šťastní, keď môžme slúžiť Šrílovi Prabhupádovi v tejto transcendentálnej misii. Vašou milosťou, milosťou tých, ktorí prispievajú na Šástra Dánu, sme zaplnili ďaľšiu knižnicu – tentokrát v Žiline. Tu sú fotografie jednej šťastnej pani knihovníčky, ktorá keď nás zbadala, začala v knižnici tancovať zo slovami: „Vy ste tí Hare Krišna, že?“ Pobavila nás a zaradila týchto 9 transcendentálných kníh do ich skladu. Už ich tam raz mali, ale vraj dostali nohy, inými slovami niekto si ich požičial a nevrátil. Aj to svedčí o ich žiadanosti. Je to dôležitý krok pre Žilinský okres, pretože niekto z tých čitateľov sa v budúcnosti stane oddaný a za to ste Šrí Krišnovi veľmi drahý. Ďakujeme Vám, veľmi týmto tešíme všetkých duchovných učiteľov.