Knihy darované väzniciam

Pre nás malý, ale pre ľudí veľký krok… Jedine to ma napadlo, keď Krišna umiestnil do prvých dvoch väzníc knihy Šrílu Prabhupádu. Boli k nám všade veľmi ústretoví a priateľskí. V jednej z nich (v Hrnčiarovciach) budeme možno robiť aj program. Uvidíme. Potrebujeme aj vašu duchovnú podporu. Myslite preto prosím vo vaších modlitbách na tieto zblúdile duše, ktorých jedinou šancou sú práve knihy Šrílu Prabhupádu. Čo sa týka fotografií, mrzí nás, že nemáme viac materiálu, ale viac nám nepovolili odfotiť. Prisľúbili nám, že sami urobia pár záberov a pošlú nám ich. Ako som spomínal, sú k tejto veci veľmi priaznivo naklonení, čo bolo vidieť na ich pozitívnom postoji a v skutočnosti je to tak, lebo to myslíme úprimne, preto, lebo toto učenie je najčistejšie zo všetkých duchovných smerov a preto, lebo je doporučené pre túto dobu samotným Šrí Kršna Čaitaniom Maháprabhuom. Mne osobne sa veľmi páči, že ako prvý na Šástra Dánu prispel Jeho Svätosť Jananda Gosvami, a to mi dáva väčšiu chuť do tejto práce. Najvyšší Pán je s nami na každom kroku, je naším najväčším priateľom, ktorý sa vie zjaviť v pravý moment aj v podobe čistého oddaného. Máme teda veľké požehnania, už ich iba naplniť. Rikšaraj Prabhu pozeral trochu štatistiky nemocníc, knižníc a väzníc na Slovensku a tu je počet: Knižnice 1900 Nemocnice 126 Väznice 17 – čiže máme sa čo obracať. Za Šástra Dánu veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa rôzne zapájajú do tohto ušlachtilého projektu, ktorý veľkou mierou napomáha k zduchovneniu celej spoločnosti.