Zadosťučinenie

Po návšteve knižnice v Spišskej Novej Vsi sme boli príjemne prekvapení. Na ich regáloch už totiž stáli naše knihy a niektoré boli veľmi ojedinelé, nakoľko ich tisk sa už dávnejšie pozastavil. Do tejto knižnice sme teda knihy neumiestnili, vzali si iba Rámajánu a Návraty. Po rozhovore s pani zástupkyňou knižnice som nadobudol pocit zadosťučinenia v tom zmysle, že o naše knihy tu je a aj bude určite záujem.