14 knižníc

Začiatkom roku sme umiestnili do 14-tich miest Slovenska 120 transcendentálných kníh Šrílu Prabhupádu. Keď ľudia začnú príjímať toto posolstvo, bude to vaša zásluha. Šrí Kršna je naklonený tým, ktorí mu s láskou a oddanosťou slúžia. V knižniciach k nám boli veľmi ústretoví a príjemne prekvapení, čo nové môžu tieto knihy priniesť pre ich čitateľov. Ak sa nám podarí zaujať čo i len jednu osobu, z ktorej sa stane oddaný, naša misia môže byť považovaná za úspešnú. Moje poklony a úprimné poďakovanie patrí Rikšarája Prabhuovi, ktorý tieto knihy rozdistribuoval a samozrejme vám prispievateľom. Moja nepatrná a skromná radosť v tejto veci môže byť pre vás zanedbateľná, ale to, že si vás určite všimol Šríla Prabhupád nech je pre vás motiváciou do ďalších duchovných aktivít nielen v Šástra-Dáne.