Kniha ako oddanosť

Jedine oddanou službou môžem byť pochopený taký, aký som, ako Najvyššia Božská Osobnosť. A keď si Ma niekto plne uvedomí na základe takej oddanosti, môže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

bhaktyá mám abhijánáti yáván yaś cásmi tattvatah tato mám tattvato jńátvá viśate tad-anantaram

Bhagavadgítá 18.55

  Začiatkom tohto roku sa udialo veľa udalostí, na ktoré treba poukázať. Rozmiestnili sme do 14-tich knižníc 120 kníh! Haribol! Moje uctivé poklony patria oddanému menom Rikšarája Prabhu, ktorý sa o túto misiu postaral. V nasledujúcich týždňoch Vás budeme informovať o týchto udalostiach aj na Facebooku. Byť pod ochranou Najvyššieho Pána by sa malo stať našou hlavnou životnou povinnosťou. Tí, ktorí s chuťou vykonáváju svoju povinnosť bez nároku na odmenu sú určite hodní vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a Vašu aktivitu, ktorá sa prejavuje neustálym prísunom prostriedkov pomocou, ktorých môžme neustále šíriť túto úžasnú misiu, ktorou určite tešíme Šrílu Prabhupádu. Tento krát sme boli vo Vranovskej knižnici, kde sme odovzdali opäť Vašu zásielku. Ďakujem Vám a padáme k Vašim lotosovým nohám za to, že chápete zmysel týchto našich činností. Už čoskoro Vám priblížime ďalšiu transcendentálnu udalosť, ktorá sa udiala v januári v meste Snina.