Dve zásielky

Tieto dve zásielky sú z Levíc a Nových Zámkov. Pani knihovníčky boli ako v jednej, tak aj v druhej knižnici príjemné a ústretové. Obe knižnice majú okolo 1000 až 1500 čitateľov a niektorí z nich určite budú čítať z tejto nadčasovej literatúry. To je dôvod k radosti, lebo každý kto je do tohto procesu nejako zapojený nielen, že chápe cieľ ľudského života, ale jeho život samotný sa stáva oslobodený od reakcií za hriešne činnosti a tak sa jeho životná cesta stáva viac a viac duchovnou realitou. V 18. kapitole Bhagavad Gíty to Šrí Kršna vysvetľuje. Dámam v knižniciach patrí naše poďakovanie. Želáme veľa duchovnej chuti do života a veľa realizácií smerujúcich k životnému pokroku popri čítání tohoto ojedinelého, nadčasového a transcendentálneho (mimo akýkoľvek súd) diela Šrílu Prabhupádu.