Knihy dorazili do cieľa

Táto udalosť je pre mňa výnimočná. Umiestnili sme knihy do školy. Ide o základnú umeleckú školu v Bardejove. Zástupca riaditeľa, ktorý knihy prebral bol veľmi ústretový. Dialóg prebehol na úrovni, ktorého predmetom bolo formovanie jednotlivca a spoločnosť pomocou týchto transcendentálných kníh, ktoré sú veľkým duchovným dedičstvom pre celý svet a prinášajú tak vytúžený pokoj a mier do života každého jednotlivca alebo národa. Pán zástupca nám prisľúbil možnú spoluprácu tak uvidíme. Dúfam, že zdieľate so mnou túto radosť. Prahlád Maharája ako veľký oddaný Pána navrhoval, aby učenie Šrímad Bhágavatamu, ktorý je amala purána (neznečistené poznanie) bolo zavedené do škôl ako učivo. Pomocou neho je možné zmeniť démonskú tvár celej zeme, odstrániť nenávisť, zamedziť vojnám a nastoliť mier! Ďakujem všetkým kongregačným oddaným, ktorí sú zapojení do šírenia tohto posolstva. Príjmite prosím moje hlboké poklony.