Darca šťastia

Začnem výrokom Prahláda Maharája, ktorý chcel zaviesť štúdium Šrímad (nádherného) Bhágavatamu na školách, aby bola zo sveta odstránená faloš, pýcha a tak sa zmenila démonská tvár zeme a bol nastolený mier. „Moji drahí priatelia, pretože je Navyšší Pán prítomný všade a my sme Jeho nepatrné časti, našou povinnosťou je preukazovať milosť všetkým živím bytostiam.“ Ak vidíme nižšie postaveného človeka než sme my, našou povinnosťou je mu pomôcť. Ako dieťa príjima pomoc od rodičov, tak aj tí, ktorí sa podieľajú na distribúcii tejto transcendentálnej literatúry sú v roli darcov toho najväčšieho šťastia aké môže živú bytosť v ľudskom tele stretnúť. Tento dar 31 transcendentálných kníh (5 kníh Bhagavad Gíta, 15 kníh Šrímad Bhágavatam, 5 kníh Rámajana, 5 kníh Návraty, 1 kniha Vedecké poznanie duše) vybojoval pán učiteľ Juríček pre základnú školu v Handlovej. Ja som veľmi rád. Dúfam že aj vy. V duchu Šrí Bhaktivinód Thákura, ktorý hovorí: „Vaišnava je ten, kto druhým pomáha stať sa vaišnavmi“. Tasmat parataram devi tadyanam samarcanam – ešte viac, než uctievanie Višnua je doporučné uctievať vaišnavov – Padma Purána. Tak v tomto duchu vzdávam tomuto pánovi učiteľovi hlboké a úctivé poklony.