Prispievatelia s knihami

Na začiatok by som sa chcel poďakovať všetkým prispievateľom a tým, ktorí podporujú tento projekt. Do tohto projektu Šrílu Prabhupádu prispeli naši prispievatelia tentokrát z radov oddaných nielen peniazmi, ale aj knihami. Zo Slovenskej yatri to boli oddaní Narajivana Prabhu s manželkou, ktorí prispeli 10-timi knihami „Prabhupáda“ (životopis Šrílu Prabhupádu) a Kršnov Fifo, ktorý daroval Šástra Dáne 10 kníh „Vedecké poznanie duše“ (rozhovory so Šríla Prabhupádom). Z Českej yatri Šástra Dánu podporil Vidyagati Prabhu, ktorí je pujari v chráme Lužce, kde sa stará o Božstvá Šrí Šrí Nitai Navadvipacandra. Jeho príspevok je veľkou podporou pre slovenskú Šástra Dánu. Jedná sa o 80 transcendentálných kníh od Jeho Svätosti Suhotra Svamiho a 20 kníh od Jeho Svätosti Bhakti Vikaša Svamiho. S týmto darom a príspevkami, ktoré sme doposiaľ vyzbierali začíname tohtoročnú šástra dánu. Prosíme vás o vaše požehnania a všetkým veľmi pekne ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň.