Odštartované

Minulý týždeň sme odštartovali tohtoročnú Šástra Dánu. V celej 12-tej kapitole Bhagavad-Gíty Najvyšší Pán popisuje spôsoby transcendentálnej služby, ktorými je možné Ho dosiahnuť. Hovorí, že sú mu veľmi drahé a uznáva každého, kto sa im venuje. Hovorí však, že ísť cestou osobnej oddanej služby je mu milšie ako cestou neosobného poňatia. Tento úvod som zvolil zámerne, aby som vyzdvihol všetkých, ktorí sa angažujú v tejto transcendentálnej misii. Nikto nie je Kršnovi drahší ako ten, kto šíri toto poznanie. Naväzujeme osobné vzťahy medzi sebou, medzi ľuďmi v knižniciach, väzniciach, snažíme sa o to, aby naša práca bola pochopená medzi ľuďmi, ktorí nemajú o transcendentálnom učení Šrí Čaitanii Maháprabhua poznanie a tak sa učíme ako nadviazať duchovné vzťahy. Nie vždy to ide ako chceme, ale milosťou Krišnu a Jeho oddaných to môžme zvládnuť. Všetkým vám chcem opäť poďakovať za to, že pomáhate k oslobodeniu a uvedomeniu ľuďí, ku ktorým sa tieto knihy dostanú. Minulý týždeň sme oslovili tri mestské knižnice. Pani knihovníčky k nám boli veľmi ústretové. V každej knižnici sme nechali 9 transcendentálných kníh, väčšinou z tvorby Jeho Svätosti Suhotra Maharaja o filozoii a vede, povahe mysle a podstaty sebarealizácie. Tieto knihy nám milostivo prispel do Šástra Dány Vydiagaty Prabhu z Českej republiky. ĎAKUJEME. Všetky knihy sú autorizovaným dielom, ktoré vedie k pochopeniu zmyslu ľudského života. Sú veľkým drahokamom týchto knižníc, pretože dokážu osvetliť podstatu ľudského zrodenia z rôznych uhlov pohľadu a inšpirujú čitateľa k oddanej službe Najvyššej Osobnosti Božstva Šrí Kršnovi. Všetci, ktorí sa podieľajú na šírení tohto posolstva sú priamo zapojený do osobnej služby Šrí Kršnovi a to sa volá oddaná služba, ktorá najviac teší Boha. Minulý týždeň sme umiestnili knihy do knižníc v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Ďakujeme za vaše príspevky a dary do Šástra Dány, bez ktorých nie je možné šíriť toto posolstvo.