3 mestá, 4 zásielky

Minulý týždeň ubehol ako voda, boli sme na východe Slovenska v mestách Humenné, Michalovce a Snina. V Michalovciach sme umiestnili šástradánu dvakrát. Prvá zásielka išla do knižnice a druhá do základnej umeleckej školy. Sme veľmi radi, že toto transcendentálne poznanie budú čítať nielen v knižniciacah, ale aj na školách. Poznanie týchto svätých písiem je tak očisťujúce, že každý kto sa oboznámy s týmto učením, sa stane riadnym človekom a bude môcť pochopiť rozdiel medzi hmotným a duchovným svetom. S týmto vedomím (vedomím Krišnu) je človek stále viac osvietený a plný vzrušenia. Takto sa stále raduje zo života, nie po nejakú krátku dobu, ale každým okamžikom. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo to robíme. Vám všetkým prispievajúcim členom patria naše poklony a poďakovanie za to , že vaša energia sa uberá aj týmto smerom.