Poklad duchovného bohatstva

„Môj milý Pane, ak zanechám transcendentálnu službu Tebe, môžem byť povýšený na planétu zvanú Dhruvalóka (Polárka) alebo môžem získať nadvládu nad všetkými hviezdnymi systémami vo vesmíre, ale ja potom netúžim. Neprajem si ani mystickú dokonalosť jogy, ani neusilujem o duchovné vyrovnanie. Môj Pane, všetko, čo si prajem, je byť v Tvojej spoločnosti a byť večne zamestnaný v transcendentálnej službe Tebe.“ Toto je verš zo 6. spevu Šrímad Bhágavatamu … Týmito slovami môžeme i my osloviť Najvyššieho Pána. Každý deň je pripravený tak aby sme v ňom mohli vidieť Boha, ale záleží na nás, či to chceme. Svojími činnosťami oslovujeme svet okolo nás a mali by sme vedieť, že i to dobré i to zlé nikdy neostane bez odozvy. Chcem vám preto všetkým, ktorí prispievate na tento projekt, vzdať hlbokú úctu. V tomto týždni sme navštívili 6 miest, kde sa nám podarilo umiestniť poklad duchovného bohatstva v podobe kníh Jeho Svätosti Šrílu Prabhupádu a jeho žiakov. Na všetkých miestach k nám chovali skvelú náklonnosť a zo samotných kníh mali radosť. Navštívili sme aj miesto výkonu trestu, inak povedané väznicu v Sabinove. Stretli sme sa priamo s riaditeľom väzenia, ktorý bol celej veci priaznivo naklonený. Fotiť sme tam veľmi nemohli, ale aspoň nejakú dokumentáciu sme odtiaľ priniesli. Okrem toho sme umiestnili knihy aj do základnej školy v Zlatých Moravciach dúfajúc, že tento poklad čoskoro objaví niekto z mladých školákov, ktorých možno zaujíma prečo sa narodili, alebo prečo tu je tento svet, vesmír a aký s ním máme vzťah. A toto môžme nazvať skutočným záujmom na ceste životom. A tu by som sa rozlúčil so slovami ktoré povedal kráľ nebies Indra svojej matke Aditi : Má drahá matko, lidé, kteří se vzdali všech tužeb a jsou pouze zaměstnáni v oddané službě Bohu, vědí, co je jejich skutečným zájmem. Slouží svým skutečným zájmům a jsou považováni za prvotřídní odborníky co se týče pokroku na dokonalou životní úroveň.