Čo najviac poznania

Prinášame vám nové správy o doručených knihách zo šástradány. Neustále sa snažíme dať čo najviac tohto poznania do miest kde chodia ľudia, ktorí sa môžu takto dostať k transcendentálnemu poznaniu. Je to služba, ktorá veľmi teší Krišnu a pretože je táto služba veľmi osobná, má z nej prospech každá osoba, ktorá sa podieľa na tejto misii. V 12-tej kapitole Bhagavad-Gíty sa Arjuna pýta Krišnu kto je lepší – ten kto ide cestou neosobného Brahmanu alebo ten, kto sa vydal cestou oddanej služby. Najvyšší Pán odpovedá, že nadovšetko sú mu drahí tí, ktorí sa o Neho zaujímajú ako o osobu a oddane mu slúžia načúvaním a ospevovaním o Ňom a dodržiavním usmerňujúcich zásad oddanej služby. Tentokrát sme umiestnili knihy do Levočskej knižnice, kde knihy prijali veľmi kladne. Ďakujeme! Potom sme navštívili mekku slovenských knižníc – Maticu Slovenskú v Martine. Pani knihovníčka si nás pozorne vypočula, knihy prevzala a my veríme, že si nájdu svojích adresátov. No a v Sučanoch sme išli po známosti do základnej školy, kde je aj obecná knižnica. Do tejto školy chodil jeden náš veľmi entuziastický oddaný bh. Tibor, ktorý sa poznal s pani riaditeľkou. Knihy si s nadšením prevzali. Záverom vám všetkým, ktorí spolupracujete chcem odovzdať moje poklony.