Stred Slovenska

Tento krát sme sa vydali na stred Slovenska. Krišna bol milostivý k trom knižniciam a jednej škole. Knihy veľmi dobre prijali do každej inštitúcie. V niektorých knižniciach už naše knihy dobre poznajú, čo nám pomáha na vierohodnosti. Dúfam, že knihy si už čoskoro nájdu svojích čitateľov a tí si už potom ľahko nájdu cestu späť domov, späť k Bohu.