Nové tituly

Po trochu dlhšej pauze sme opäť rozmiestnili knihy Šrílu Prabhupádu nielen do mestských knižníc, ale aj do reštaurácie v Medzilaborciach. Knihy, ktoré teraz umiestňujeme sú sponzorované oddaným menom Vidyagati Prabhu, ktorý nám dodal už druhý krát transcendentálnu zásielku s titulmi od Jeho Svätosti Suhotra Svámiho a Jeho Svätosti Bhakti Vikasa Svámiho. Šríla Prabhupád KI JAY! Vidyagati Prabhu KI JAY! Navštívili sme teda mestá Kremnica, Medzilaborce, kde sme dali knihy nielen do knižnice, ale netradične aj do reštaurácie, kde majú prispôsobené oddelenie s rôznymi knihami a nakoniec do Vranova nad Topľou. Všade sme boli svedkami toho, že ešte aj dnes ľudia chcú čítať knihy, pričom na niektorých miestach boli priam radi, že môžu ponúknuť záujemcom aj tento druh literatúry. Opäť vám všetkým ďakujeme a ak máte záujem o akýkoľvek príspevok, ktorým chcete podporiť šastradánu, môžte tak učiniť tu alebo ak máte iné návrhy alebo nápady ako tento projekt vylepšiť, môžte písať na mail.