Duchovná pravda

Opäť sa hlásime z duchovnej misie rozdávania kníh Šrílu Prabhupádu – Šástra Dána Slovensko. Sme veľmi radi, že sa aktívne zapájate. Každý príjme svetlo pravdy, keď nastane jeho čas a vy všetci, ktorí sa zapájate do tohto šírenia pravdy medzi tých, ktorí ju hľadajú, budete určite požehnaní duchovným poznaním a pod ochranou Najvyššieho Pána presne vtedy, keď to budete potrebovať. Nik mu neni drahží ako ten kto šíri Jeho odkaz! (BG 18.69) Nič nezabráni tomu, aby sa Jeho vôľa naplnila. Možno sa v mysli niektorých vynárajú pochyby, či teraz keď svetové udalosti naberajú obrátky a nastáva po celom svete utrpenie, je táto činnosť vôbec dôležitá. Odpoveď je: „Iba táto činnosť a spievanie svätých mien v tomto čase môže každého, kto sa zapojí IZOLOVAŤ od najväčšieho utrpenia, ktoré môže nastať každým okamihom“. Keď rozdávame tieto knihy ani sami netušíme, koľko útočiska dostanú tí, ktorí ich prevezmú. Teraz sme teda navštívili opäť knižnice aj školy. V Bratislave to bola Súkromná pedagogická škola spojená s Veterinárnou, v Leviciach sme umietnili knihy do Strednej Odbornej Školy, kde ich s nadšením prebrala osobne pani riaditeľka Mgr. Nemčoková – veľmi príjemná žena, s veľkým pochopením. Ďalej sme knihy umiestnili do knižníc v mestách Galanta, Nové Zámky a Šaľa. Dúfame teda, že karma tých, ktorí sú na ne pripravení sa čoskoro naplní a prevezmú si tak svoje svetlo pravdy, keď ich čas sa naplní. Všetko je ako má byť, lebo tí, ktorí chápu ako slúžiť Bohu, sú aj v čase najvačsieho zla stále pod ochranou… Nedávno som čítal, že Kršna má takú moc, že vie jednať so všetkými individuálne a to naraz v jeden okamih. Možno čoskoro teda nastanú zmeny (duchovné), ale sú potrebné na to, aby sme vedeli prijať to, čo sa nám chystá vyššia moc dať a čo by sme bez tých zmien opäť zneužili, inak povedané, ak sa zmeníme, zmeníme svet, inak zneužijeme aj to najväčšie dobro v prospech zla. Kršna má všetko a každého pod kontrolou a tí, ktorí mu s oddanosťou slúžia sú pod Jeho ochranou kľudní a pripravení na hocijaké zmeny. Čítajte prosím pozorne knihy Šrílu Prabhupádu – je tam návod ako sa odtiaľto môžme dostať.