Najdôležitejší potenciál

Po dlhšej odmlke sme opäť tu s aktuálnymi udalosťami za posledný mesiac. Šástradána sa tentokrát zameriavala na školstvo, kde ako hovoril Šríla Prabhupáda je najdôležitejší potenciál, ktorý by mali naši kazatelia kultivovať. Čo sa nás týka, tak my len umiestňujeme knihy Šrílu Prabhupádu do škôl a budeme sledovať či časom bude prichádzať záujem zo škôl o prípadné ďalšie aktivity. Ďakujeme preto každému, kto pochopil dôležitosť tohto nadčasového posolstva a prispel tak k jeho rozvoju. Školy, do ktorých sme umiestnili knihy sú: Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium a jazyková škola v Liptovskom Mikuláši, Stredná spojená škola v Ružomberku a Stredná škola v Banskej Bystrici. Ďalej sme umiestnili knihy do kníhkupectva v Krompachoch, knižnice v Spišských Vlachoch a kníhkupectva Christiana v Poprade. Všetkým, čo sledujú udalosti spojené so šástradánou a zapájajú sa do nej patria moje poklony.