Posledná zásielka v tomto roku

Ku koncu roka sme umiestnili našu poslednú transcendentálnu zásielku a to neďaleko od nás do Košíc na sídlisko Furča do miestnej pizzérie. Pani majiteľka má v pizzérii aj oddelenie s knihami a našou zásielkou, ktorá určite obohatí jej návštevníkov bola veľmi potešená. Prišiel koniec roka a my sa už pripravujeme na šástradánu do nového roka tým, že zbierame príspevky a plánujeme ako to urobiť budúci rok. V tomto roku bol o proti predchádzajúcemu roku nárast rozmiestnených kníh do škôl a univerzít o zhruba 70%, do knižníc, kníhkupectiev, čajovní, yoga klubov a reštaurácií približne o 30%. Od roku 2013 do konca tohto roku 2015 sme zaznamenali celkový príjem od prispievateľov €2641,92, z ktorých niektorí ostali v utajení. Nakúpili sme knihy za €2254 a platili sme poplatok za vedenie webovej stránky €64,08. Polatky za pohonné látky a telefónne účty hradil chrám. Zostatok do nového roka máme €323,84. Tí, ktorí ste prispievali počas minulého roka budete na najbližšom festivale opäť zaradení do tomboly o transcendentálne ceny! O dôvod viac prečo prísť na festival. Veľmi pekne vám za tohto ročnú šástradánu ĎAKUJEM !