Zásielka z Česka

S novým rokom sme sa stretli už pred dvoma mesiacmi, ale až dnes sa hlási o slovo naša misia šástradána. Čakali sme aj na to, až budeme môcť dať dokopy financie, aby sme mohli úspešne odštartovať do knižníc a spoločenských zariadení na Slovensku, s cieľom umiestniť nadčasové posolstvo kníh Šrílu Prabhupádu, ktoré dokáže vrátiť človeku jeho ľudskú tvár, priniesť mu oslobodenie od hmotného strádania a v konečnom dôsledku mu umožniť návrat domov späť k Bohu. Chcem vám poďakovať za spoluprácu, ktorou sme v minulom roku zaznamenali najlepšie výsledky oproti rokom 2013 a 2014. Niektorí oddaní prispievajú naozaj veľké sumy a niektorí zase menšie, poniektorí menšie a pravidelne, niektorí nechcú byť zverejnení a niekto prispieva v mene svojho duchovného učiteľa. Všetkým vám patrí naše poďakovanie a dúfame, že aj tento rok spoločne rozdáme nektár v podobe tejto ojedinelej védskej literatúry. Hneď na začiatku roka sme dostali transcendentálnu zásielku z Českej republiky v podobe 40-tich nádherných vysoko filozofických kníh od Suhotru Maharaja, ktoré nám poslal už po niekoľký-krát ako dar Vidyagati Prabhu. Veľmi pekne ďakujeme ! Našou štartovacou pôdou bude východ. Mestá a obce, ktoré ešte nedisponujú našími knihami a pozrieme sa aj na mestá, kde sme už knihy umiestnili a budeme zisťovať stav, poprípade budeme knihy do týchto miest dopĺňať. V rámci šástradány by sme chceli po Slovensku rozmiestniť aj stojany s malou brožúrou Návraty a touto cestou vás chceme požiadať o akýkoľvek nápad, kde tieto stojany môžeme umiestniť. Ak máte známych v reštauráciách, jógových kluboch, čajovniach a pod. ozvite sa prosím na email: [email protected] alebo tel. 0914 256 036. Tento projekt má viac možností, ktoré ponúka a jeho štruktúra sa môže rozrásť práve vďaka tým, ktorí nám poskytnú miesto, kde môžeme urobiť v mene šástradány rôzne prednášky, ktoré pomôžu osvetliť zmysel tejto činnosti a dať jej tak punc dôležitosti v tejto dobe, ktorá to vyžaduje viac ako kedysi.