Prvé posolstvo do škôl

Minulý týždeň sme umiestnili našu prvú tohto-ročnú zásielku do piatich škôl a jedného oblastného centra voľného oddychu. Navštívili sme prvé východné mestá na Slovensku a to Košice, kde sme dali knihy do Gymnázia na ulici Šrobárova 1. Knihy od nás prebral pán riaditeľ, s ktorým sme si vymenili nielen ideologické a filozofické názory, ale nechali sme na nás aj kontakt. V Košiciach sme našli hneď oproti Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika s filolozofickým zameraním, kde sme knihy odovzdali do rúk nadšenej pani profesorke, ktorá si ich so záujmom prevzala s prísľubom, že ich potom umiestnia do školskej knižnice. Ďalšou zastávkou bol Bardejov. Tu sme opäť smerovali našu misiu na školy a to Gymnázium L. Stöckela a Strednú priemyselnú školu. Knihy sme zanechali s veľmi dobrým dojmom a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme, aby sme mohli nadviazať ďaľšiu spoluprácu. Budeme potrebovať vaše modlitby a požehnania. Posledným mestom bola Moldava nad Bodvou. Tu sme odovzdali zásielku do Strednej odbornej školy a miestneho centra voľného času „Cvrček“. Stretli sme sa v oboch miestach s príjemnými ľuďmi. Všade sme nechali na seba kontakty s očakávaním v ďaľší rozvoj medzi nami a zástupcami škôl a stredísk kam knihy umiestňujeme. Veľmi by sme boli radi, keby sa v budúcnosti študenti začali zaujímať o súvislosti spojené s knihami, ktoré im odovzdávame a následne by sme mohli vytvoriť na školách nejaké kluby čitateľov a fanúšikov týchto kníh. Ak máte nejaké nápady ako by sme mohli toto rozvinúť viac, poprípade nejaké kontakty, kde by mali záujem o prednášky v rámci našej šástradány, budeme veľmi radi ak nás kontaktujete. [email protected], 0914 256 036.