Transcendentálne posolstvo do škôl pokračuje

Tento týždeň sme navštívili opäť štyri školy a to v Prešove. Jedná sa o fakultu manažmentu, gymnáziá a Prešovskú univerzitu. Riaditelia a zástupcovia spomínaných škôl boli príjemne prekvapení a skúsia knihy zaradiť do ich školských knižníc, kde k nim budú mať prístup študenti. Snažíme sa zástupcom škôl a univerzít vysvetliť, že tieto knihy nie sú len informatívneho charakteru, ale ich potenciál spočíva v ich hlbokom duchovnom odkaze, ktorý vedie čitateľa k nenásilnej transformácii osobnosti a taktiež aj spoločnosti na rôznych úrovniach, či už sociálnej, ideologickej, filozofickej, psychologickej. Ich zameranie môže čitateľom odhaliť skutočné pochopenie seba vo vzťahu k prírode, k vesmíru a konečne k Bohu. Je to na každom do akej hĺbky je schopný prijať toto tajomstvo védskych písiem, pričom prospech má každý kto ich číta, lebo prichádza do kontaktu s písmami, ktorých opis nie je záznamom obyčajných ľudí z tohto hmotného sveta. Či už je to zvedavosť alebo túžba po poznaní, ktorá ženie každého k tomu aby ich čítal, je to určite najlepšia cesta k jednoduchému životu v podobe večného štastia, plného poznania a radosti.