Knihy v detských domovoch

Vzhľadom na to, že v našom chráme (Nová Ekačakra) máme veľmi vznešenú návštevu – Jeho Svätosť Kavičandru Svamiho, distribuujeme šástradánu do okolitých miest pri Prešove. V Košiciach sme navštívili netradične Vojenskú Leteckú nemocnicu, kde si knihy prevzali s nadšením. Dúfame, že si čoskoro nájdu svojich adresátov. Ďalej sme umiestnili knihy do ďalšieho košického konzervatória, kde si ich osobne prevzal pán riaditeľ, ktorý sa nám pochválil s jednou knihou od Šrílu Prabhupádu (Šrímad Bhágavatam 1. spev), ktorú si dávnejšie kúpil. Jay ! Ďaľšie mesto, ktoré sme navštívili bol Svidník. Tu sme umiestnili knihy do detského domova. Knihy sme predali pánovi riaditeľovi, ktorý bol veľmi inšpirovaný tým spôsobom, že by sme v budúcnosti mohli nadviazať istý druh spolupráce. Deti by sa ku nám mohli prísť pozrieť a nikto nevie, možno časom sa medzi nimi nájdu aj oddaní, ktorých by zaujal život v chráme. Samozrejme, aj my by sme boli radi, keby sme mohli urobiť v detskom domove program. Touto cestou pozdravujem oddaného menom Sarvasukha Prabhu, ktorý ma inšpiroval, aby som skúsil umiestniť knihy do detských domovov. Máme teda veľké očakávania. Dúfame, že Kršna bude priaznivo naklonený a splnomocnenie, aby sme mohli nadviazať spoluprácu s týmito inštitúciami na seba nenechá dlho čakať.