Nadčasové posolstvo

Začiatkom tohto týždňa sa nám podarilo umiestniť 32 kníh do dvoch škôl, jednej hotelovej akadémie a jednej knižnice v Košiciach. Touto cestou chcem poďakovať všetkým prispievateľom šástradány. Ja vám ďakujem za to, že takto môžem slúžiť Šrílovi Prabhupádovi a distribuovať jeho nadčasové posolstvo do všetkých kútov našej republiky. S vami, ktorí prispievate, je určite Šríla Prabhupád veľmi spokojný a to sa odzrkadlí aj vo vašom duchovnom živote. Prajem vám veľa naplnených duchovných prianí a veľa duchovných realizácií.