Veľký benefit

Náš spoločný projekt úspešne pokračuje. Dnes sme umiestnili knihy do knižnice a Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Všetky aktivity či už sa jedná o sponzorský dar, pomoc pri distribúcii alebo darovanie samotných kníh je veľmi veľký benefit pre vás aj pre tých, ktorí s knihami prídu do styku. Touto cestou išli veľkí acaryovia dávnych čias a my ideme tou istou cestou. Šástradána je veľmi dôležitý projekt a ja som veľmi rád, že mi umožňujete slúžiť Šrila Prabhupádovi týmto spôsobom.