Prvý stojan

Tento týždeň sme inštalovali prvý stojan na malé knižky Šríla Prabhupádu „Návraty“. Na svete týmto spôsobom kongregační oddaní rozdajú mnoho kníh a nemusia ísť pritom priamo do ulíc alebo si brať náhradné voľno. Je to veľmi efektívne kázanie. Tieto malé knižky sme zakúpili za príspevky našich sponzorov, ktorým patria moje poklony! Skutočne chápu yuga dharmu tohto veku. Keď sa nemôžu priamo zapojiť do šírenia svätého mena, tak týmto spôsobom skutočne pomáhajú všetkým, ktorí sú zapletení, vymaniť sa z podmienok hmotnej existencie plnej utrpenia a neodlišuje sa to od priameho kázania. Je to práca, ktorá je prepojená vedomím za spoločný cieľ a o to nám ide. Tieto stojany budeme umiestňovať do zariadení, kde nájdeme ľudí, ktorí sú minimálne aspoň oboznámení s našou misiou, ale najlepšie by bolo, keby sme našli majiteľov, ktorí sú oddaní. To je veľmi dôležité preto, aby sme mohli pracovať pre spoločný záujem. Tento prvý stojan nám umiestnil Martin Magda (viď foto), ktorý našiel útulnú čajovňu v centre Prešova s veľmi príjemnou pani majiteľkou, od ktorej sme si vzali kontakt s víziou ďalšej spolupráce (prednášky, besiedky a pod.). Je to veľmi príjemné prostredie aj so svojou vlastnou knižnicou. Dúfam že máte z toho radosť a nadšenie ku ďalšej spolupráci. Vo vašich službách, váš služobník Išvara Chandra Das BVS.