Podnecujúci príbeh

Vzdelanie neznamená iba akademické tituly, ale aj praktické uplatnenie získaných vedomostí v bežnom živote.
To, aby sa ľudia mohli vzdelávať s poznaním pomocou ktorého môžu byť nielen šťastní, ale aj úspešne zavŕšiť ľudský život, je nevyhnutné zabezpečiť takéto poznanie. To je práca tých, ktorí sú služobníci všetkých, ale hlavne starších od ktorých toto poznanie prichádza.
vṛddha-sevakaḥ znamená služobník starých ľudí. Tí sú podľa písiem dvojakého druhu. Jední sú starí vekom a druhí poznaním. Toto sanskritské slovo vyjadruje, že človek môže byť starší svojím pokročilým poznaním. A práve takýmto osobám slúžime aj my, ktorí sme zapojení do šírenia svätého mena čo je yuga-dharma pre tento vek pokrytectva a hádok, keď sa snažíme pokorne vysvetliť ľuďom, aby prijímali Krišna prasádam a spievali Hare Krišna.
Našou ďalšou zastávkou v našej úprimnej a malej službe potešiť Šríla Prabhupádu a jeho zástupcov bola predajňa s dobrou výživou vo Vranove nad Topľou, kde sme pred nedávnom umiestnili knihy, no a tentoraz sme tu umiestnili stojan s 20. malými knižkami a 20. časopismi o hnutí Hare Krišna. Pani majiteľka aj s dcérou sú k nám veľmi priaznivé, čo potvrdzuje to, že opäť podporili túto misiu (okrem toho, že nám dovolili umiestniť do ich predajne knihy a stojan) príspevkom 10 eur.

Veľmi pekne ďakujeme !

Už teraz sa tešíme na ďalší, inšpiráciu podnecujúci príbeh, ku ktorému môžete priložiť ruky k dielu aj vy. Všetkým, ktorí sa zapojili patria moje poklony. Váš služobník a dobroprajca Išvara Chandra Das BVS.

Hare Krišna