Rozbeh

Tak ako som spomínal naposledy, do nášho šástradána týmu pribudol nový kolega Mahasankaršan Prabhu (pujari a manažér v chráme Nová Ekačakra), ktorý to rozbehol naozaj vo veľkom.
Umiestnenie kníh je teraz nasmerované na dedinky. Začali sme s východoslovenským krajom, kde sa budeme snažiť dávať čo najviac úsilia do knižníc a po zvážení aj do nejakých škôl.
Začiatok nášho nového distribučného plánu prebieha pekne. Ľudia, s ktorými sa Mahasankaršan prabhu stretol, mu boli viac než ústretový. Hovoril, že boli situácie, kde sa aj veľmi pobavil. To len dokazuje, že služba je vykonávaná so správným vedomím.
Tu je zoznam dedín, do ktorých sme umiestnili transcendentálne poznanie vo forme Šríla Prabhupádových kníh: Budimír, Beniakovce, Hrašovík, Rozhanovce, Košické Oľšany, Mirkovce, Ploské.