Východné ťaženie

Pokračujeme vo východnom ťažení transcendentálneho poznania. Naše motto znie: „čím viac dáme-tým viac získame“, a preto neúnavne pokračujeme v rozdávaní, šírení a kázaní kníh Šríla Prabhupádu, pretože tak získavame viac milosti, poznania a skúseností, pomocou ktorých môžme toto posolstvo Šrí Čaitaniya Maháprabhu-a doručiť aj na miesta, kde sme to predtým nedokázali. Všetko je to proces a veda a my sme šťastný, že postupne sa nás do tejto hry-zábavy Najvyššieho Pána Šrí Krišnu zapája viac a viac.
A na záver zoznam obcí s umiestnenými knihami:
Haniska, Kendice, Podhradík, Teriakovce, Terňa, Vyšná Šebastová, Záborské a Záhradné