8 transcendentálnych kníh

Posolstvo, ktoré doručujeme do inštitúcií ako napríklad knižnice, sa dnes opäť stretlo s úspechom. Vo veľmi pekných priestoroch Topoľčianskej knižnice v centre mesta sme zanechali 8 transcendentálnych kníh, ktoré majú iba jeden cieľ a to nájsť si svojho príjemcu, ktorý sa stratil v tomto svete ilúzie a chce ísť späť domov, späť k Bohu. V spolupráci viacerých oddaných a prispievateľov sa tento projekt šástradána stále hýbe a pomáha veľmi veľa všetkým živým bytostiam, ktoré sú do neho zapojené, či už ako príjemcovia, doručovatelia, sponzori alebo tí, ktorí tento projekt podporujú duchovne.
V knižnici som sa stretol s veľmi príjemnou pani predavačkou a ešte príjemnejším majiteľom, ktorý boli celej tejto veci otvorení a s nadšením knihy prijali.
Všetkým, ktorí sa zapájate patrí moja vďaka a váš prach z lotosových nôch si kladiem na svoju hlavu.