Prednáška na katedre

Včera sme boli na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Mgr. Karáskovi, ktorý nám pomohol zorganizovať toto milé stretnutie. Okrem skoro dvoj-hodinovej prednášky a kírtanu sme spolu prijali trochu prasádam a povypraváli sa aj o takom bežnom živote. Veľmi pekná akcia.
Pánovi magistrovi sme nechali aj zopár kníh a časopisov v rámci šástradány pre školskú knižnicu.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým oddaným, ktorý na tejto akcii spolupracovali a pomohli k tomu, aby sa uskutočnila. Ďakujem a dúfam, že sa spolu opäť čoskoro streneme.