Karma

dehān uccāvacāñ jantuḥ
prāpyotsṛjati karmaṇā
śatrur mitram udāsīnaḥ
karmaiva gurur īśvaraḥ

Keďže karma je tým, čo spôsobuje, že živá bytosť v podmienenom stave prijíma a potom opúšťa rôzne hmotné telá vysokej a nízkej úrovne, je táto karma jej nepriateľom, priateľom i neutrálnym svedkom, jej duchovným učiteľom a pánom, ktorý jej vládne.

ŠB 10.24.17

Zákon karmy nás púta a obmedzuje život za životom. To platí tak ako pre mocného poloboha Indru tak aj nepatrnú baktériu. Najvyšší Pán spaľuje všetku nahromadenú karmu tých, ktorí Mu s láskou slúžia. Nielen, že Pán Krišna stojí nad zákonmi hmotných akcií a reakcií, ale môže tiež okamžite tieto zákony zbaviť platnosti pre kohokoľvek, kto ho teší láskyplnou službou. Všemocný Boh je teda zvrchovaný, má absolútnu slobodu, a keď sa Mu odovzdáme, môžeme uniknúť z pút karmy a prestať si myslieť, že jej bezútešná vláda je zvrchovaná. Aj keď je telo dočasné, spôsobuje živej bytosti stále veľa ťažkostí. Ľudská civilizácia sa však teraz bohužiaľ zakladá na telesnom poňatí života, kedy si človek myslí: "Patrím k tomuto národu," "Patrím k tejto skupine," "Patrím k tamtej skupine," a tak podobne. Každý z nás má svoje predstavy a čím ďalej viac sa zaplietame na úrovni jednotlivca, spoločnosti, kolektívu či národa do spletitého hriešneho konania (karmānubandha). Pre obživu svojho tela ľudia zabíjajú mnoho iných tiel a zapletajú sa do karmānubandhy. Preto Šríla Jiva Gosvami hovorí, že tí, ktorí podliehajú telesnému poňatiu života, sú Papi, hriešnici. Miestom, kde skončia, je najtemnejšia oblasť pekla (Gant tamo 'ndham). Zvlášť tí, ktorí chcú svoje telo vyživovať za cenu zabíjania zvierat, sú veľmi hriešni a nepochopia hodnotu duchovného života.

Pán Krišna povedal: „Pôsobením karmy sa živá bytosť rodí a len pôsobením karmy zaniká. Jej šťastie, nešťastie, strach i pocit bezpečia – to všetko vzniká ako následky karmy.“

ŠB 10.24.13

Existujú teda subtílne (jemné) prírodné zákony, ktoré nás odmeňujú, alebo trestajú podľa toho, ako konáme. "Ako zaseješ, tak zožneš." V budúcom živote živá bytosť zožne plody svojho súčasného konania a to je celá podstata reality.