Reinkarnácia

Tí, ktorí majú záujem o materialistickej činnosti, zostanú v kolobehu zrodenia a smrti. Podmienená duša sa nevedome považuje za hmotné telo a tak sa točí v kolobehu rodenia a umierania. Hmota a duša sú v skutočnosti spolu-energie pôvodného zdroja všetkého, Najvyššieho Pána, ktorý je Absolútna Pravda. Keď rozvážny človek vidí, že krehké hmotné telo podlieha rodeniu a umieraniu, mal by sa zbaviť hmotnej pripútanosti k tomuto telu a patrične využiť vzácneho daru ľudského života ku hľadaniu poznania a vytrvalej snahe o dosiahnutie najvyššieho cieľa a tak sa vymaniť z kolobehu rodenia umierania. Všetci, ktorí sú premiestnení na vyššie planetárne sústavy vďaka zbožným zásluhám získanými na Zemi sa tešia dlhšiemu životu a lepším možnostiam zmyslového pôžitku, ale nie je im dovolené tam zostať večne. Po vyčerpaní výsledkov svojich zbožných činností sú poslaní späť na planétu Zem.

ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate


Všetky planéty v hmotnom svete, od tej najvyššej až po tú najnižšie ležiacu, sú miestami utrpenia, kde dochádza k opakovanému rodeniu a umieraniu ó syn Kunti, avšak ten, kto dosiahne Môjho sídla, sa už nikdy znova nerodí

BG 8.16

Túto ľudskú podobu sme získali po mnohých zrodeniach, a preto by sme sa, skôr než príde smrť, mali zamestnať transcendentálnou láskyplnou službou Pánovi. To je naplnenie ľudského života. Jedine touto službou je možné sa úplne vymaniť zo zákonov karmy. S každou akciou je vytváraná zároveň ďalšia reakcia a reťazec hmotných činností tak neustále narastá a uväzuje človeka k hmotnému otroctvu a takzvanú radosť, ktorú zakúša pri karmickej reakcii za svoje zbožné konanie považuje za zvrchované šťastie za ktorým je schopný sa hnať do konca svojho života.