Rok 2020

V roku 2020 sme sa šástradáne nemohli venovať z dôvodu epidémie. Už teraz sa však tešíme na ďalší rok a dúfame, že budeme môcť opäť naplno navštevovať knižnice, školy a pod.

Illustration