Ďaľšie posolstvo do školy

Pri škole ostávame aj v tejto ďalšej zásielke. Stretol som sa v dedinke Malinovo s veľmi príjemnou pani.
riaditeľkou, ktorá aj keď nemala veľa času tak si pár minút našla a nakoniec bola aj rada, že sme jej knihy nechali. Jej kolegyňa, ktorá nás fotila už pár naších kníh pozná a tiež sa tiejto ponuke potešila.
Prajeme veľa šťastia a objavovania nového poznania