Hotel Vyšehrad Turčianske Teplice

Takže naše knihy sú už k dispozícii aj v hoteli Vyšehrad Turčianske Teplice. O túto donášku sa osobne postarala moja skvelá mama, ktorá ma veľkou mierou podporuje a pomáha mi a ktorú touto cestou pozdravujem a posielam jej pozdrav s poklonami.