VP / Sila rozdávania kníh - BG 5.25 Prabhupád Bhavan, Brno 22.5.2019

todo

todo

VP / Dvere skladu lásky k Bohu otvorené dokorán - ŚB 4.13.34 Prabhupád Bhavan, Brno 23.5.2019

todo

todo

VP / Skrz Džagája a Mádhája získať milosť Pána Nitjánandu - Nava Gókula, Skavsko 25.5.2019

todo

todo