Karma/Reinkarnácia

Pôsobením karmy sa živá bytosť rodí a len pôsobením karmy zaniká. Jej šťastie, nešťastie, strach i pocit bezpečia – to všetko vzniká ako následky karmy.

Existujú subtilné prírodné zákony, ktoré nás odmeňujú alebo trestajú podľa toho, ako konáme.

Karma čiže plodonosné činnosti sa niekedy chápu ako rituálne činnosti. Existuje mnoho ľudí, ktorých veľmi priťahujú obrady opísané vo Védach, ale keď človeka začnú priťahovať iba obrady bez poznania Krišnu tak jeho činnosti nie sú pre vedomie Krišnu priaznivé. Inak povedané – každý bude musieť niesť za svoje činnosti zodpovednosť sám v podobe kladných, alebo záporných reakcií. Týmto spôsobom je nútený voči sebe a svojmu okoliu ( rodine, priateľom atď. ) niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia či už v tomto živote, alebo v ďalšom. Na základe kvalít hmotnej prírody v akej sa daná živá bytosť nachádza v okamihu smrti, dozrie Krišnova iluzórna energiia na to v akom hmotnom vedomí bude jej ďalšie zrodenie a zákon reinkarnácie prinúti každého, aby prijal reakciu za svoje skutky, čo sa niekedy prejaví nielen vo vedomí živej bytosti, ale aj na jej tele. Preto sa už niekto narodí s telesnou vadou a niekto neochorie ani za 10 rokov.

Aj Kristus hovoril „Tak ako zaseješ, tak aj zožneš“

Z toho nám logicky vyplýva, že nič nemá byť robené s vidinou zmyslového pôžitku – všetko sa má robiť s cieľom uspokojiť Najvyššiu Osobnosť Božstva Šrí Krišnu. Takéto konanie človeka nielen ochráni pred reakciami za jeho činy, ale tiež ho postupne pozdvihne k transcendentálnej láskyplnej službe Pánovi, ktorá samotná ho môže preniesť do kráľovstva Boha. O tom čo je to transcendentálna láskyplná služba sa môžete dočítať v sekcii BhaktiJoga.