Myseľ – náš priateľ alebo nepriateľ

V tom ako nazeráme na svet okolo nás sa každý líšime. Neexistuje meradlo, pomocou ktorého sme schopní namerať presné počty myšlienok, pomocou ktorých posudzujeme konkrétne situácie. Takisto si nevieme predstaviť to ako nejakú situáciu vyhodnocuje niekto druhý.
Existujeme preto, aby sme sa vyvíjali ku svojej podstate. „Prečo tu som ? Kto som ?“ Každý z nás je teda jedinečný v tom ako nazerá na svet okolo seba a veľakrát máme aj podobné zmýšľanie a preto sa v neskoršom období nášho života stretávame s podobne zmýšľajúcimi ako sme my sami. To, že však súhlasíme-nesúhlasíme s názormi iných a oni súhlasia s tým ako to vidíme my – ešte neznamená, že náš život sa stal úspešným. Môžete byť chudobní a pod rúškom obhajovania sa môžete súhlasiť s tým, že je správne jednať ako žobrák, alebo zlodej a mať okolo seba takisto podobne zmýšľajúcich ľudí, alebo môžete žiť životom na zlatom podnose a myslieť si, že si za peniaze môžete kúpiť aj životy druhých..
Žijeme však vo svete, v ktorom sme nútení jednať pod vplyvom našej karmy a kvalít hmotného sveta, ktoré denne na nás doliehajú a ovplyvňujú naše rozhodnutia a náš život. Tu sa dostávame k polemike – či je možné toto celé spektrum našej karmy, vplyvu hmoty a ilúzie mať pod kontrolou, alebo je to tak, že sme uvrhnutí do kolobehu rodenia a smrti len ako pozorovatelia, ktorí nemajú právo vstupovať do toho čo nám osud vymeral. „Prečo je jeden chudobný a druhý bohatý ?“
Karma je status, do ktorého sme sa narodili takými akými sme sa narodili. Niekto pekný, iný chorý a pod. a tak ako sa s chorobou a krásou dá niečo robiť, tak takisto môže každý zasiahnuť do svojho osudu – svojej karmy svojimi každodennými rozhodnutiami a konaním. Myseľ sa stáva pre nás priateľom vtedy, keď nám pomáha uskutočniť túto našu premenu a prerod v lepšiu bytosť. Otázka znie : „Kto je to lepší … lepšia bytosť ?“
Naša myseľ pracuje na základe dát, ktoré vyhodnocuje naša inteligencia. Pokiaľ je naša inteligencia zvrhlá a chlípna, tak tieto dáta budú použité pre našu myseľ a už dopredu je jasné, že z toho nič pekné nevzíde. Aby sme dochádzali denne k správnym dátam pre našu inteligenciu tak nemusíme chodiť ďaleko. Všetko začína v našom vedomí a v tom či chceme, alebo nechceme pochopiť to, čím, alebo lepšie povedané, kým sme. Pokiaľ nás trápi toto, tak naše otázky sa stanú tými správnymi dátami pre našu inteligenciu, ktorá ponúkne našej mysli dôvody prečo by sme mali konať a jednať presne tak, ako si myslíme že je správne. Budeme hľadať odpovede a dáta presne tohoto typu, aby sme podľa toho mohli žiť. Začneme vyhľadávať spoločnosť, ktorá má rovnaké zmýšľanie ako my.
Samozrejme pokiaľ nás zaujíma to čo je momentálne v móde a koľko stojí najnovší mercedes, tak sa naša inteligencia a myseľ bude vyvíjať týmto smerom, ale tu by sme o vyvíjaní asi hovoriť nemohli..
Takto môže byť naša myseľ naším priateľom, alebo nepriateľom. Nájdu sa však medzi nami aj tí, ktorí tvrdia, že to ich šťastie a „vyvíjanie sa“ je práve v tej móde a v tom najnovšom mercedese – to je však tá ilúzia, ktorá na nás denne vplýva a skúša naše rozhodnutia a núti nás potom tak aj jednať. Tieto veci však ešte nikdy nikoho neurobili večne šťastných, iba dočasne, no a inteligentný človek si povie, že chce spoznať šťastie, ktoré je večné a za týmto cieľom je ochotný zájsť tak ďaleko ako mu jeho priateľská myseľ dovolí.