Nadchádzajúci festival

Ramanavami

17.4 pôst do západu slnka

21.4 nedeľa – Ramanavami
oslavujeme v centre Goloka dháma

Sri Ramachandra sa objavil ako syn Dasharathu, kráľa Ayodhyi, ktorý pochádzal z dynastie Maharaja Ikshvakua (tiež známy ako Raghu vamsha). Dasharatha mal tri manželky: Kaushalya, Kaikeyi a Sumitra, ale nemal deti. Na radu Maharishiho Vashishthu, kráľ vykonal Putra Kameshti Yajnu. V dôsledku toho tri manželky počali synov. Kaushalya porodila Rámu a Kaikeyi porodila Bharatu. Sumitra porodila dvojičky: Lakshmana a Shatrughanu.

Lord Ráma je samotný Najvyšší Pán a bol ideálnym panovníkom a jeho cnostný život je dokonalým príkladom, ktorý by mal nasledovať každý v rodinnom živote. Rozprávania o jeho láskyplných vzťahoch s rodinou a oddanosti svojej manželke Síta Devi očarili generácie oddaných. Uctievanie Pána Rámu je v po celom svete veľmi populárne. Všetci vieme, že meno Ráma jednoducho znamená „blaženosť“. Preto Pán Ráma dáva blaženosť všetkým svojim oddaným.