Najvyššia Osobnosť Božstva / Krišna

Keď niekto v západných krajinách vidí obal takej knihy akou je Krišna, hneď sa spýta: „Kto je to Krišna? Kto je tá dievčina s Krišnom?“ a podobne.
Okamžitá odpoveď znie, že Krišna je Najvyššia Osobnosť Božstva. Ako to? Pretože do najmenších podrobností zodpovedá opisu Najvyššej Bytosti, Boha. Krišna je Boh, pretože je dokonale príťažlivý. Slovo Boh by nemalo význam, keby nezahŕňalo princíp dokonalej príťažlivosti. Ako môže byť niekto dokonale príťažlivý? V prvom rade je pre ľudí všeobecne príťažlivý ten, kto je veľmi bohatý a má veľa majetku. Ďalej je príťažlivý ten, kto je veľmi mocný, ten kto je slávny a tiež ten kto je krásny, alebo múdry, alebo nepripútaný k vlastníctvu všetkého druhu. Takže z praktickej skúsenosti vidíme, že človeka robí príťažlivým:

(1) bohatstvo
(2) moc
(3) sláva
(4) krása
(5) múdrosť
(6) odriekanie


Ten kto prejavuje všetkých týchto šesť vznešených atribútov zároveň a v neobmedzenej miere, je považovaný za Najvyššiu Osobnosť Božstva. Tieto znaky Boha opísal Parášara Muni, veľká védska autorita.
Poznáme veľa bohatých či mocných osobností, mnoho slávnych i krásnych osôb, mnoho vzdelancov a učencov aj mníchov v stave odriekania nepripútaných k hmotnému vlastníctvu. Ale nikdy sme sa v dejinách ľudstva nestretli s niekým kto je v neobmedzenej miere bohatý, mocný, slávny, krásny, múdry a súčasne nepripútaný tak ako Krišna. Krišna, Najvyššia Osobnosť Božstva sa ako historická postava zjavil na tejto Zemi pred 5 000 rokmi. Pobudol tu 125 rokov a vystupoval ako ľudská bytosť, ale Jeho činnosti nemali obdobu. Hneď od okamihu svojho príchodu na tento svet, až po okamih kedy ho opustil, konal neustále spôsobom, ktorý vo svetových dejinách nemá obdobu, a preto každý kto vie čo mienime slovom Boh, prijme Krišnu za Najvyššiu Osobnosť Božstva. Nikto sa Bohu nevyrovná a nikto Ho nepredbehne. To je zmysel známeho príslovia, že „Boh je veľký”. Krišna ako Najvyššia Osobnosť Božstva však nie je len veľký, ale je najpríťažlivejšou bytosťou po všetkých stránkach v celom stvorení.