Šástra dána

Prehľad udalostí projektu Šástra Dána, ktorý na Slovensku funguje od roku 2013

Traveling

Priama distribúcia

Prospech získava každý, kto sa akokoľvek zapojí. Tí, čo knihy dostanú a aj tí, čo ich rozdávajú alebo distribúciu podporujú. Keď ľudia čítajú tieto knihy, získavajú prospech, a tí, ktorí podporujú distribúciu, sa priamo účastnia kazateľskej misie Šrí Čaitanju Maháprabhua a Šríly Prabhupádu. Takáto pomoc zvýši distribúciu kníh, čo je najprospešnejšia činnosť pre celé ľudstvo.

Znázornené body na mape ukazujú miesta (knižnice, školy, nemocnice, väznice a pod.), kde sme doposiaľ rozmiestnili knihy Šrílu Prabhupádu.